Ndherek Dewi Maria

:: Referensi Lagu Liturgi Perkawinan Gereja Katolik | Angelii Vox Choir ::


Ndherek Dewi Maria

Ndherek Dewi Maria, temtu geng kang manah.
Boten yen kuwatosa, ibu njangkung tansah.
Kanjeng ratu ing swarga, amba sumarah samya.
Sang Dewi, Sang Dewi mangestonana.
Sang Dewi, Sang Dewi mangestonana.

Nadyan manah getera, dipun godha setan.
Nanging batos engetnya, wonten pitulungan.
Wit sang Puteri Maria, mangsa tega anilar.
Sang Dewi, Sang Dewi mangestonana.
Sang Dewi, Sang Dewi mangestonana.

 

Sumber : RNP = “Rekomendasi atas Nyanyian-Nyanyian Perkawinan”, Tim Liturgi Regio Jawa Plus, dalam Majalah Liturgi, Vol. 18, edisi 3 : Mei-Juni 1997

 

 


Referensi Lagu Perkawinan Gereja :